company Szkolimy nauczycieli i zapewniamy awans

Szkolimy nauczycieli i zapewniamy awans

Logo
Z naszą firmą oferująca szkolenia i książki poznasz rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Dzięki naszym szkoleniom i książkom zyskasz kompletną dokumentację nowego awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny pracy nauczyciela zgodnie z rozporządzeniami MEN: z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, sprawdzisz, jak poprawnie zawierać stosunki pracy z nauczycielami, w tym z jakich rejestrów pozyskać. Zyskaj dzięki nam awans na nauczyciela mianowanego

Offer:

Name: Szkolimy nauczycieli i zapewniamy awans
address: Wieniawa 26-432, ul. Jana Pawła II 3
Employees: Andrzej Czechowski, Gerard Antos, Antoni Kasprzyk, Zygfryd Czechowski, Jerzy Duchnowski,


Date added: 30-04-2019