company PPK bogata oferta planów kapitałowych dla firm

PPK bogata oferta planów kapitałowych dla firm

Logo
Stworzymy dla Wszej firmy idealny PPK. Strona internetowa przeznaczona jest dla wszystkich pracodawców objętych obowiązkiem utworzenia PPK. Od 1 lipca 2019 r. dotyczyć on będzie podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób, od 1 stycznia 2020 r. firm zatrudniających od 50 do 249 osób, a od 1 lipca 2020 r. tych zatrudniających od 20 osób do 49 osób. Oferujemy Zasady finasowania PPK i politykę inwestycyjną,Warunki wykorzystania oszczędności zgormadzonych w PPK,Dobre praktyki we wdrażaniu i obsłudze PPK,Pracownicze Plany Kapitałowe Pytania,Pracownicze Plany Kapitałowe odpowiedzi,Pracownicze Plany Kapitałowe listy kontrolne,Zakładanie PPK,Możliwość nieprowadzenia PPK,Przystąpienie do PPK,Wpłaty dokonywane do PPK,Zarządzanie i dysponowanie środkami gromadzonymi w PPK,Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o PPK

Offer:

Name: PPK bogata oferta planów kapitałowych dla firm
address: Białośliwie 89-340, ul. Kasztanowa 48
Employees: Dariusz Dębiński, Łukasz Kaczmarski, Sebastian Gawłowski, Rudolf Kaczorowski, Lech Kasprzyk, Bogusław Damboń, Bohdan Mikuś, Benedykt Dołęga-Zakrzewski,


Date added: 27-05-2019