company KST biuro klasyfikacyjne CN

KST biuro klasyfikacyjne CN

Logo
Nasze biuro oferuje w naszym programie znajdziesz kompplet polskich klasyfikacji statystycznych: Nomenklatura Scalona (CN) wkrótce niezbędna dla potrzeb VAT, PKWiU 2015 wkrótce niezbędna dla potrzeb VAT w zakresie usług, PKWiU 2008 ze stawkami VAT (obowiązuje do końca 2019 r.), KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD i PKOB Gdy zmiany do ustawy VAT dot. nowej matrycy zostaną opublikowane w Dz.U., program zostanie zaktualizowany w zakresie przyporządkowania stawek VAT odpowiednio do CN i PKWiU 2015. W ramach udzielonej licencji, w okresie jej obowiązywania, Użytkownik ma prawo do pobierania przez Internet kolejnych aktualizacji programu, jakie zostaną udostępnione na serwerze Wydawnictwa. W celu sprawdzenia, czy dostępna jest aktualizacja programu, w menu programu należy wybrać ikonkę „Sprawdź aktualizację”. Program jest objęty umową licencyjną, która upoważnia Użytkownika do zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z jednej kopii programu na jednej jednostce komputerowej przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Po roku można wykupić aktualizaję oprogramowania. Zapraszamy do zakupu

Offer:

Name: KST biuro klasyfikacyjne CN
address: Bielsk 09-230, ul. 3 Maja 89
Employees: Krzysztof Kalinowscy, Marek Fijewski, Andrzej Buczyński, Walenty Ambroziak, Gerard Berent, Ireneusz Chlebowski, Franciszek Bielecki, Wojciech Bużeński, Zdzisław Białek,


Date added: 24-06-2019