company EKBUD - roboty budowlano-montażowe

EKBUD - roboty budowlano-montażowe

Logo
Spółka EKBUD została założona w 1993 roku. Do roku 2001 działała w formie spółki cywilnej, a następnie została przekształcona w spółkę jawną. W tej formie działa od 1 kwietnia 2006 roku. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja budowlana, szczególnie w zakresie kompleksowej realizacji budownictwa mieszkaniowego. Oferta skierowana jest głównie do spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów a także do inwestorów indywidualnych. Dbamy, by każdy z naszych nabywców, był zadowolony z świadczonych przez nas usług.

Offer:

Name: EKBUD - roboty budowlano-montażowe
address: Buk 64-320, ul. Spokojna 2
Employees: Zbigniew Duchnowski, Stefan Drewniowski, Janusz Chełmicki, Lech Minion,


Date added: 20-07-2019